پیرامون پيراهن معظّم حضرت سيد الشهدا عليه السلام ضرورت تحقیق

چرا پرداختن به پیراهن سید الشهدا (ع) مهم است ؟

آنچه پردازش این موضوع را مورد توجه قرار می دهد :


ضرورت انجام این تحقیق

انجام این تحقیق با توجه به اینکه در این برهه حساس از تاریخ شیطان با نماد صهیونیسم و نمادهای دیگر جهان را علیه بزرگ ترین انقلاب شیعی در طول تاریخ و آرمانهای عظیم او که زمینه ساز ظهور می باشد تجهیز میکند ،شیعه نیز نیاز به تجهیز خود و ارائه راهبردهایی اصیل دارد 6 طرح این موضوع حکمتی بالغ است که با بهره برداری از ،آن فرهیختگان و علمای شیعه می توانند ، عاشورا را با این هویت و شناسه ی آسمانی به جهان معرفی کنند .

بخشی از سوالاتی که در پایان این اجلاس پاسخ آنها را خواهید یافت :

برگشت به بالا
بستن زوم
Context Menu is disabled by theme settings.