برگشت قبل

برگزاري نمايش در ابعاد واقعی یعنی در بازه ی زمانی ۴۰ روزه _ طی مسیر بیش از ۱۰۰۰ کیلومتري (از تهران تا کربلا) _ شبيه سازي كاروان اسارت با حضور بیش از ۱۶۰۰ نفر از افراد آموزش دیده اعم از زنان و کودکان در نقش آل الله و مردان در نقش ماموران حكومتی( با ادوات كارواني همچون شتر، اسب و...) - افرادي كه نقش اسرا را شبيه سازي مي كنند به صورت كاملا واقعي، 40 روز اسارت را زندگي مي كنند.

ارتباط با مجمع چگونه ثبت نام کنید

    بستن زوم
    Context Menu is disabled by theme settings.