اگر سوالات بیشتری دارید تماس

با توجه به فراخوان عمومی و تعریف کاروان اسرای دختران پیامبر(ص)
و مقصد آن کربلای معلی و تقارن آن با اربعین حسینی پیش‌بینی مشایعت عمومی مردم به‌صورت راهپیمای از ابتدا و در مسیر شهر را بسیار زیاد است

مخاطبین و اجتماعی منچگونه ثبت نام کنیم

    برگشت به بالا
    بستن زوم
    Context Menu is disabled by theme settings.