- مودت - http://mavaddat.ir -

هیئت حیدریون – جلسه هفتگی(شرح زیارت جامعه کبیره)

جلسه ششم :معنای کلمات مختلف الملائکه

محل نزول ملائک در هر جایی است که اهل بیت حضور دارند.در اذن ذخول حضرت رضا به حضور ملائک اشاره شده است.در متن حدیث کسا هم همینطور که هرجا عده ای از شیعیان جمع شوند و ذکر اهل بیت را برپا کنند ملائک  حضور میرسانند.

خداوند در آیه ای از قرآن فرموده من ملائک را خلق کردم و…

کسی که ملائک را قبول ندارد خود خداوند را قبول ندارد.امام صادق فرمود ملائک خدام ما شیعیان هستندو خداوند برای هر مومن ده ملک قرار داده است

دهئیه کلبی از یاران امام مجتبی بود که حضرت زهرا فرمودن او مرا یاد جبرائیل میاندازد

مقام ملائک مقام تسبیح است و حضرت علی فرمود اگر انسان عبادت واقعی کند از ملائک بالاتر است

در کامل الزیارات آمده است که برای امام حسین هر شب جمعه چهار هزار ماک گریه میکنند  و این چهار هزار سالیان سال منتظر میمانند تا مجددا نوبتشان شود.

علامه مجلسی فرمود دیدم در حرم ملکی از سمت قسمت زنانه آمدند و گفتن که حضرت زهرا فرمودند روضه وداع را بخوانید.

چه کنیم که به ملائک دست پیدا کنیم :

بزرگان فرمودند شب جمعه برای حضرت اسرافیل ۵۶۰ صلوات بفرستید.

نکته : ملائک با این همه توصیف خادم اهل بیت هستند و بدون امام معصوم کاری انجام نمیدهند.

نکته : همیشه از دو ملک کاتب انسان بخواهیم که سلام مارا به امام زمان برساند

امام صادق فرمود :شیعه ای که به زیارت سید الشهدا برود هفتاد هزار ملک برای او گریه و انابه میکنند و این ملائک تا دوباره زائر کربلا شود سلام او را به حضرت امام حسین میرسانند.

mavaddat [1]